ภารกิจราชการของผู้บริหารการศึกษา : สพม.28 วันที่ : 21 กันยายน 2562

วันที่ค้นหา :1 มกราคม 2513


วัน/เดือน/ปี ภารกิจ สถานที่ เวลา ผู้บริหารการศึกษา มอบหมาย
3 ตุลาคม 2562 ร่วมงานในพิธีวางพานพุ่มถวายสักการะพระรูป สมเด็จพระสังฆราชเจ้า กรมหลวงวชิรญาณสังวร เนื่องในโอกาสครบ 106 ปี พระชาตกล ณ โรงเรียนสมเด็จพระญาณสังวร ในพระสังฆราชูปถัมภ์ จังหวัดยโสธร 09:00 นายภัทธศาสน์ มาสกุล
2 ตุลาคม 2562 ร่วมเป็นเกียรติต้อนรับ พลเอก ดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ องคมนตรี ณ มหาวิทยาลัยราชภัฎศรีสะเกษ 11:30 นายภัทธศาสน์ มาสกุล
30 กันยายน 2562 เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมโครงการส่งเสริมพัฒนายกระดับสมรรถนะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา กิจกรรมพัฒนาครูผู้ช่วยสู่ครูมืออาชีพ ณ ห้องประชุมนันทพันธ์ 09:00 นายภัทธศาสน์ มาสกุล
30 กันยายน 2562 ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดโครงการสัมมนาเปิดบ้านวิชาการ อาหาร อาชีพ ศิลปะ ดนตรี นาฎศิลป์ ประจำปีงบประมาณ 2562 ณ สพป.ศรีสะเกษ เขต 3 08:30 นายภัทธศาสน์ มาสกุล นางวิมลวรรณ เปี่ยมจาด ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ
29 กันยายน 2562 อบรมพัฒนาศักยภาพผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด สพม.28 ณ โรงแรมครัวบ้านสวนคุณตา อุบลราชธานี 08:30 นายภัทธศาสน์ มาสกุล
28 กันยายน 2562 อบรมพัฒนาศักยภาพผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด สพม.28 ณ โรงแรมครัวบ้านสวนคุณตา อุบลราชธานี 08:30 นายภัทธศาสน์ มาสกุล
27 กันยายน 2562 ร่วมงานเลี้ยงส่งคุณป้าละเอียด สอนอาจ แด่ผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี 2562 ณ หมู่บ้านสิริมงคล 4 12:00 นายภัทธศาสน์ มาสกุล พร้อมบุคลาการ สพม.28
27 กันยายน 2562 เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาการรังแกกันในสถานศึกษา ณ หอประชุมกันทรลักษ์วิทยา 09:00 นายภัทธศาสน์ มาสกุล
27 กันยายน 2562 เป็นประธานงานแสดงมุทิตาจิตผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี 2562 ณ ห้องมณีนพเก้า โรงแรมกรีนปาร์ค แกรนด์ จังหวัดยโสธร 19:00 นายภัทธศาสน์ มาสกุล นางสุพร สามัตถิยะ รองผอ.สพม.28
26 กันยายน 2562 ร่วมงานเลี้ยงเกษียณอายุราชการอายุราชการ ของบุคลากรสพม.28 ประจำปี 2562 ณ ห้องประชุมนันทพันธ์ 17:00 นายภัทธศาสน์ มาสกุล