ภารกิจราชการ นายภัทธศาสน์ มาสกุล วันที่ : 21 กันยายน 2562


ที่ ภารกิจ สถานที่ เวลา มอบหมาย
1 ร่วมเป็นเกียรติในพิธีแสดงมุทิตาจิต งานเกษียณอายุราชการ ประจำปี 2562 ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติครองราชย์ 60 ปี โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 29 16:30 นางรัตติกร ทองเนตร รองผอ.สพม.28

บันทึกข้อมูลโดย : นางสาวศิริรัตน์ สำโรง // เขียนระบบโดย : นายก้องหล้า พรมดวงดี