ภารกิจราชการ ดร.ชูชาติ​ แก้วนอก วันที่ : 24 มกราคม 2563


ที่ ภารกิจ สถานที่ เวลา มอบหมาย
1 วิทยากรพี่เลี้ยงการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา โรงแรมอะเดรียติคพาเลช กรุงเทพมหานคร 08:30
2 ประชุมคณะกรรมการ สกสค.จังหวัดศรีสะเกษ ณ สำนักงาน สกสค.จังหวัดศรีสะเกษ 09:30 นางรัตติกร ทองเนตร รองผอ.สพม.28
3 ร่วมพิธีเปิดงานเทศกาลศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้านนานาชาติแห่งประเทศไทย ณ วัดไพรพัฒนา อำเภอภูสิงห์ จังหวัดศรีสะเกษ 18:00 นางรัตติกร ทองเนตร รองผอ.สพม.28

บันทึกข้อมูลโดย : นางสาวศิริรัตน์ สำโรง // ดูแลระบบโดย กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร